Cuvinte duhovnicești
(Reprodus din Glasul Domnului)

Tot ce te necăjeşte nu închide înlăuntrul tău, ci îl prefă în rugăciune

Şi eu mă gândesc că păcătuiesc. Nu merg bine. Însă tot ceea ce mă necăjeşte prefac în rugăciune, n-o închid înlăuntrul meu, merg la duhovnic, mă spovedesc, s-a isprăvit! Să nu ne întoarcem înapoi şi să spunem ce n-am făcut. Însemnătate are ce-o să facem acum, din această clipă şi mai departe. Precum spune Apostolul Pavel: “…uitând cele ce sunt în urma mea, şi tinzând către cele dinainte” (Filip. 3, 14).

Pe Apostolul Pavel l-a cercat duhul temerii spre a-i tăia strădania către Hristos, dar el a prins îndrăzneală şi a zis: “Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine” (Gal. 2, 20). Şi celelalte: “Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea, sau prigoana, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia?” Precum este scris: “Pentru Tine suntem omorâţi toată ziua, socotiţi am fost ca nişte oi de junghiere” (Rom. 35-36). Şi Împăratul Prooroc David: “Nu voi muri, ci voi fi viu, şi voi povesti lucrurile Domnului” (Ps. 117, 17). Să vă desfătaţi de Scripturi. Amintiţi-vă de acel cuvânt frumos: “Eu iubesc pe cei ce Mă iubesc, şi cei ce Mă caută vor afla har.” (Pildele lui Solomon 8, 17).

Sursa: Ne vorbeşte Părintele Porfirie – Viaţa şi cuvintele, Editura Egumeniţa, 2003, pp. 293-294