Cuvinte duhovnicești
(Reprodus din Glasul Domnului)

Iertarea este o parte integrantă a iubirii

Sursa: Ieromonahul Rafail Noica, Cultura Duhului, Editura Reîntregirea, p. 120-121

Să compătimeşti pe aproapele tău nefericit, fiindcă ştii tu însuţi ce înseamnă suferinţa

Sursa: Celălalt Noica – Mărturii ale monahului Rafail Noica însoțite de câteva cuvinte de folos ale Părintelui Symeon, ediția a 4-a, Editura Anastasia, 2004, p. 81-82